top of page

Medvirkning

Fredensborg Fritid øker fokus på- og satsing på medvirkning! Som en del av vår satsing på bærekraft ser vi viktigheten av å lytte mer og forstå enda bedre behovene hos både lokale, deltidslokale og besøkende på Geilo. Vi jobber med selskapet LÉVA Urban Design som har spesialekspertise på dette.

Hva er medvirkning? 

Medvirkning handler både om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet bedre, informere godt om hva som planlegges fremover og hente inn konkrete innspill til fremtidige planer som arbeides med. 

 

Hvordan arbeider LÉVA med medvirkning? 

LÉVA har gjennom mange år utviklet en stor “verktøykasse” med ulike medvirkningsmetoder som kan benyttes i ulike sammenhenger og i møte med ulike interesser og brukere av stedet. LÉVA sitt mål er at medvirkningsprosessene både skal oppleves som nyttige og gøy å delta i. Les mer om LÉVA sin måte å jobbe på her: www.leva-urbandesign.no.

 

Hvordan planlegger vi medvirkningen fremover:

Steg 1: forstå dagens situasjon, hente inn lokal kunnskap omkring hvordan Geilo brukes og oppleves i dag. 

Steg 2: hente inn innspill til Kikut Sentrum, som vi jobber med å realisere.

Steg 3: mulighet for å se og komme med innspill til planer som er utviklet som en siste kvalitetssikring. Dette er det man i planprosesser kaller for høringsperiode. 

 

Siden vi har flere større områder som vi planlegger å utvikle på Geilo og er opptatt av at alt henger godt sammen i den videre utviklingen har vi valgt å starte med å hente inn innsikt omkring dagens situasjon for hele Geilo. Dette gjør vi gjennom en digital undersøkelse. Deretter vil vi jobbe med å tilpasse konkrete medvirkningsprosesser med mulighet for innspill for hvert enkelt delområde som vi skal utvikle, nå i første omgang for Kikut Sentrum.

 

Vi vil løpende oppdatere siden og legge ut informasjon om hva vi planlegger og dele resultatene fra kommende medvirkningsaktiviteter.

prosesslinje-04.png

Klikk på skiltene for å lese mer

om de ulike medvirknings-prosessene

Anker 1
bottom of page