top of page

Medvirkning

Fredensborg Fritid øker fokus på- og satsing på medvirkning. Som en del av vår satsing på bærekraft ser vi viktigheten av å lytte mer og forstå enda bedre behovene hos både lokale, deltidslokale og besøkende på Geilo. Vi jobber sammen med selskapet LÉVA Urban Design som har lang erfaring med medvirkning og involvering i stedsutvikling.

Hva er medvirkning? 

Medvirkning handler både om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet bedre, informere godt om hva som planlegges fremover og hente inn konkrete innspill til fremtidige planer som arbeides med. 

 

Hvordan arbeider LÉVA med medvirkning? 

LÉVA har gjennom mange år utviklet en stor “verktøykasse” med ulike medvirkningsmetoder som kan benyttes i ulike sammenhenger og i møte med ulike interesser og brukere av stedet. LÉVA sitt mål er at medvirkningsprosessene både skal oppleves som nyttige og gøy å delta i. Les mer om LÉVA sin måte å jobbe på her: www.leva-urbandesign.no.

 

Hva er blitt gjort til nå?

Våren 2022 Digital medvirkning - økt innsikt og forståelse for bruk og behov på Geilo

Vi har gjennomført en digital undersøkelse for å få bedre innsikt i hvordan Geilo oppleves i dag og hvilke ønsker som finnes for fremtiden. Det var gledelig å se at mange engasjerte seg og svarte på undersøkelsen. Det kom inn over 700 besvarelser og mange gode innspill som vi tar med inn i videre arbeid på Geilo og i utviklingen av sentralområdet på Kikut. 

 

Besvarelsene viser at både geilinger og hyttegeilinger setter stor pris på eksisterende rekreasjon og friluftsområder. Folk er glade i og stolte av naturen og naturopplevelsene på Geilo. Det arbeides med å styrke Geilo og Kikut som en helårsdestinasjon, med attraksjoner og aktiviteter gjennom  de forskjellige årstidene. I besvarelsene er det ytret bekymring til utbygging knyttet til kapasitetsproblemer og tålegrense for infrastruktur og funksjoner. 

Du kan lese resultatene fra den digitale medvirkningen her.

Våren 2022 Visjonsjakt og hjemmeoppgave - innspill til visjoner og ambisjoner for prosjektet

Innsikten og resultatene fra den digitale undersøkelsen ble brukt som grunnlag i videre medvirkning. Basert på det ble det valgt ut medvirkningsmetoder som skulle engasjere og invitere til å gi innspill til visjonene og ambisjonene. Det ble arrangert en visjonsjakt hvor deltakerne kunne gå rundt på Kikut og gi sine innspill til de fire visjonene på Kikut: et aktivt sted hele året, åpen og inviterende, en attraktiv fjellandsby og en unik brikke. Det ble også laget en hjemmeoppgave som ble distribuert ut til barne- og ungdomsskolen. Oppgaven baserte seg på de samme spørsmålene som i visjonsjakten. 

Du kan lese resultatene fra visjonsjakt og hjemmeoppgave her

Vinter

Sommer

Høst

Vår

2021

2022