top of page

Om planprosessen

Innsikt og prosjektutvikling

I forkant av den formelle medvirkningsprosessen er det blitt gjort medvirkning i tidligfase for å få økt stedsforståelse, og for å få en bedre forståelse for bruke og behov av Geilo og Kikut i dag. Det har også blitt gjennomført visjonsjakt og hjemmeoppgaver for å få innspill fra Geilinger, hyttegeilinger, ungdom og barn til visjonene og ambisjonene for utviklingen av Kikut. 

Reguleringsprosess

Varsling om oppstart av planarbeid

Det er nå varslet om oppstart av planarbeid for Kikut sentralområde felt 1 og 3. Varslingsbrevet kan du finne her. I forbindelse med varslingen er det satt opp en informasjonsside som du kan finne her. Du kan sende inn merknader innen 13. november 2023:

  • Brev: Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål

 

REV Tidslinje - Til nettside-01.png

2021 - 2022

2023 -

Mulighet til å komme med merknad/innspill

Mulighet til å komme med merknad/innspill

Her er vi nå! 

bottom of page