top of page

Bli med å forme fremtidens Kikut!

SkiGeilo Utvikling jobber med utviklingen av sentralområdet på Kikut. Vi ønsker å skape et attraktivt og særegent område, som både lokale og besøkende kan være stolte av, med aktiviteter og tilbud som imøtekommer et bredt publikum.

 

Akkurat nå jobber vi med å sette visjoner og ambisjoner for området.

Visjonsjakten er avsluttet. Takk til alle som har svart! Vi samler opp resultatene og vil publisere de her.

Post 1

Post 2

Helårsaktiviteter-inspo.png
Kikut - et aktivt sted hele året

SkiGeilo Utvikling har som målsetning å bidra til å øke Geilos attraksjonskraft, både som reisemål og bosted - året rundt. 

Det arbeides med å styrke Geilo som helårsdestinasjon, med attraksjoner og aktiviteter knyttet til de forskjellige årstidene. Denne satsningen gjelder også for Kikut. 

møteplasser.png
Kikut - åpen og inviterende

Det er viktig for oss at prosjektet gir noe tilbake til omgivelsene det befinner seg i. 

I utviklingen av Kikut ønsker vi at de som opplever tilhørighet til Kikut idag, fortsatt vil føle seg hjemme og at stedet passer for dem. Samtidig ønsker vi at at området skal være attraktivt for nye hyttegeilinger og et sted å være for lokale, hytteeiere og besøkende

Post 2
Post1

Post 3

Post 4

tilbud.png
Kikut - en attraktiv fjellandsby

Gjennom digital undersøkelse har vi blant annet innhentet innsikt om hva folk mener mangler/ønsker seg på Kikut, for at området skal bli mer attraktivt. 

Vi ser særlig at servering i forskjellige varianter og dagligvare er kommersielle tilbud som ønskes i området (fremhevet i ordskyen over). Vi ønsker derfor innspill til hvordan disse tilbudene bør utformes på Kikut, slik at vi kan skape de beste rammene for en attraktiv fjellandsby.

Kikut - en unik brikke

Vi ønsker at sentralområdet på Kikut skal bli en unik brikke på Geilo med sin egen identitet. 

Kikut har en viss karakter idag, med mange stedskvaliteter man bør ta vare på og videreutvikle. Vi har som mål at prosjektet skal bidra til en videre utvikling på Kikut, til et sted som både lokale og besøkende kan være stolte av. Vi ønsker å skape behagelige og gode miljøer med en god atmosfære. 

Post 4
Post 3
bottom of page