top of page
A1_info om prosjektet-tosidig_KS2.png
A1_info om prosjektet-tosidig_KS3.png

Innsikt fra innledende arbeid: 

 

Vi har gjennomført en digital undersøkelse for å få bedre innsikt i hvordan Geilo oppleves i dag og hvilke ønsker som finnes for fremtiden. Det er gledelig å se at mange har engasjert seg og svart på undersøkelsen. Det er kommet inn over 700 besvarelser og mange gode innspill som vi tar med inn i videre arbeid på Geilo og i utviklingen av sentralområdet på Kikut. Vi arbeider nå med å analysere all dataen, og vil publisere dette på siden når det er klart. På siden her kan du lese litt om hva vi har sett i dataen foreløpig så langt.

 

Besvarelsene viser at både geilinger og hyttegeilinger setter stor pris på eksisterende rekreasjon og friluftsområder. Folk er glade i og stolte av naturen og naturopplevelsene på Geilo. SkiGeilo Utvikling har som målsetning å bidra til å øke Geilos attraksjonskraft, både som reisemål og bosted - året rundt. Det arbeides med å styrke Geilo og Kikut som en helårsdestinasjon, med attraksjoner og aktiviteter gjennom  de forskjellige årstidene.  

 

I besvarelsene er det ytret bekymring til utbygging knyttet til kapasitetsproblemer og tålegrense for infrastruktur og funksjoner. Dette tas på alvor og det arbeides med løsninger på hvordan utviklingen kan bidra til fellesgoder og infrastruktur. 

 

En overordnet satsning på grønn mobilitet

 

Grønn transport og mobilitet er et av SkiGeilo Utviklings hovedsatningsområder, og det er ønskelig å se nærmere på hvilke muligheter som ligger for Kikut. SkiGeilo Utvikling ønsker at det skal være mulig å reise til, og oppholde seg på Geilo bilfritt. Vi har etablert et godt samarbeid med Vy, hvor vi ser på mulighetene for fremtiden. De siste årene har Kikutbussen korrespondert med helgetogene fra Oslo og Bergen, slik at du kan komme deg helt frem til din fritidsbolig på Kikut - uten bil. Nytt i år er lanseringen av appen ”Helt Frem” fra Vy, hvor bestilling skjer på mobilen.

 

Vi kjører skibuss på Geilo både morgen og ettermiddag for å frakte folk til/fra skiheis. Og mellom dalsiden fra hvitt til hvitt på dagtid.

 

Av fremtidige planer jobber vi blant annet med nye Geilo Taubane, som vil gå fra Geilo Stasjon, via Geilohovda og over til Havsdalen. Denne vil gjøre det mulig å ta toget fra Oslo S, og komme seg direkte opp i fjellet eller til Havsdalen helt uten bil.

 

Sammen med bedre skiløyper og turnett sentralt på Geilo, vil det bli enklere å bevege seg uten å være avhengig av bil.

 

Det fremkommer i undersøkelsen at det er et ønske om bedre forbindelse mellom Kikut og Geilo. Dette inngår i arbeidet med utviklingen av Kikut. Det arbeides med å tilrettelegge for bedre busstilbud til og fra Kikut, og det planlegges for et busstopp sentralt på Kikut. 

Vi jobber med å samle opp resultatene fra undersøkelsen. Når rapporten er klar vil den bli publisert på siden her. 

bottom of page