top of page

Velkommen til Visjonsjakten!

SkiGeilo Utvikling jobber med utviklingen av sentralområdet på Kikut. Vi ønsker å skape attraktivt og særegent område, som både lokale og besøkende kan være stolte av, med aktiviteter og tilbud som imøtekommer et bredt publikum. 

oversikt over planområdet-01.png

Akkurat nå jobber vi med å sette visjoner og ambisjoner for området - og ønsker innspill og idéer til dette arbeidet. Derfor har vi satt opp en visjonsjakt du alene eller dere som gruppe kan delta på! 

Visjonsjakten er avsluttet. Takk til alle som har svart! Vi samler opp resultatene og vil publisere de her.

Stiplet rød linje markerer prosjektområdet

For å lese informasjonen digitalt klikk på knappen under

bottom of page